Управлінський консалтинг

Управлінський консалтинг

Департамент консалтингу компанії сформований одночасно зі створенням Групи компаній «ВЕРІТЕКС» у 2000 році, реагуючи на все зростаючу потребу підприємств у підвищенні ефективності управлінської та інших видів діяльності. Розвитку цих робіт сприяло стрімке поширення широкого кола міжнародних стандартів на системи корпоративного управління, включаючи системи менеджменту якості - ISO 9000: 2000, ISO 9000: 2008, ISO 9001: 2015, екології - ISO 14000: 2007ISO 14000: 2015 року, безпеки праці - OHSAS 18001: 2007, ISO 45000, харчова безпека - ISO 22000: 2005, інформаційної безпеки - ISO 27000: 2011, IRIS і цілий ряд інших.

 

До цього ж напряму належать роботи з управлінського консалтингу в цілому, а також консультаційні послуги з підготовки і сертифікації продукції відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO, EN, DIN, ASME і інші.

 

Накопичений фахівцями Групи компаній «ВЕРІТЕКС» досвід охоплює повний цикл розробки і впровадження з наступною сертифікацією більше 300 систем менеджменту на підприємствах України, Росії, Білорусі, Молдови, Грузії, Вірменії, Казахстану, Узбекистану, Македонії, Угорщини, Польщі, Болгарії та Греції. Спектр підприємств поширюється на широку гаму галузей економіки, в тому числі машинобудування, гірничо-металургійний комплекс, нафтохімічні підприємства, аерокосмічна та оборонна промисловість, всі види транспорту, агро-промисловий сектор, а також різні види сфери послуг.

 

Всі підготовлені підприємства пройшли успішну сертифікацію розроблених і впроваджених систем менеджменту в ряді найбільш відомих і визнаних міжнародних сертифікаційних органах, таких як TUV Rheinland, TUV SUD, Bureau Veritas Certification, SGS, Lloyd Register, Det Norske Veritas, ABS, BSI, а також в національних сертифікаційних органах країн регіону, включаючи Україну, Росію, Білорусь, Молдову і Казахстан. З міжнародними і національними сертифікаційними органами встановилися, підтримуються і розвиваються довгострокові партнерські відносини.

 

Провідні фахівці компанії пройшли навчання і атестовані в якості міжнародних тьюторів, провідних аудиторів, аудиторів і експертів з реєстрацією в міжнародному регістрі сертифікованих аудиторів IRCA. В якості запрошених аудиторів вони залучаються міжнародними та національними органами з сертифікації під час проведення аудиторських перевірок систем менеджменту підприємств, для яких вони не виконували консультаційні послуги.

 

Висока кваліфікація фахівців, постійно розширюваний досвід проведення всього комплексу консалтингових робіт забезпечують максимальну ефективність і якість пропонованих консультаційних послуг, підтверджуючи, тим самим, справедливість прийнятого Групою «ВЕРІТЕКС» як слоган  «Bona Consulta Homini Optima Est !» ( «Хороша порада - найкраще !»).

 

Накопичений багатий досвід робіт в даному напрямку  знайшов своє узагальнення в підготовленый та опублікованій в 2014 рік фундаментальній монографії «Системні методи менеджменту в міжнародному бізнесі», яка є унікальною за своїм змістом працею в даному напрямку. У комплексі робіт Інституту Міжнародних Відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка дана монографія в 2017 році представлена ​​на здобуття державної премії України в галузі науки і техніки

 
Група «ВЕРІТЕКС» надає повний комплекс консультаційних послуг в таких основних напрямках :
 
• ISO 9001: 2008 «Системи менеджменту якості»
 

ISO 14001:2004 «Системи екологічного менеджменту»
 

• OHSAS 18001: 2007 / МОП СУОП-2001 «Система менеджменту професійної безпеки та здоров'я»
 
ISO 13485:2003 «Системи менеджменту якості для виробників медичних виробів»
 
• ISO / TS 16949: 2002 «Системи менеджменту якості в автомобільній промисловості і для виробників автомобільних компонентів»
 
• ISO 17025: 2005 «Вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»
 
• ISO 22000: 2005 «Системи менеджменту безпеки харчової продукції»
 
• ISO 26000: 2010 / SA 8000 «Системи менеджменту соціальної відповідальності»
 
• ISO 27001: 2005 «Системи менеджменту інформаційної безпеки»
 
• ISO 29001: 2010 «Системи менеджменту якості для нафтової, нафтохімічної і газової промисловості»
 
• ISO 31001: 2005
 
• ISO 45001 / OHSAS 18001:2007 / ILO OSH – 2001
 
• ISO 50001: 2011 «Системи енергоменеджменту»
 
• AS 9100 / EN 9100 «Системи менеджменту якості для авіаційної промисловості»
 
• IRIS (стандарт для постачальників залізничної промисловості)
 
• Інтегровані системи менеджменту, що відповідають 2-м або більше стандартів
 
• Аналіз і оптимізація ключових бізнес - процесів систем менеджменту
 
• Впровадження систем операційного менеджменту, орієнтованих на зниження витрат усіх видів - «бережливого виробництва»
 
• Впровадження Концепції «6 Сигма» і інструментів зниження операційних витрат
 
• Підвищення загальної бізнес - ефективності підприємства на підставі оптимізації системи корпоративного менеджменту
 
Для оперативного отримання додаткової інформації Ви можете скористуватися бланком заявки