Системи менеджменту соціальної відповідальності

Системи менеджменту соціальної відповідальності

відповідні рекомендаціям міжнародних стандартів ISO 26000: 2010 / SA8000.

ISO 26000: 2010 - настанови щодо принципів, які лежать в основі соціальної відповідальності, основним темам і проблемам, що стосуються соціальної відповідальності, і способам інтеграції соціальної відповідальної поведінки в стратегії, системи, практики і процеси організації.

Ефективний організаційний менеджмент забезпечує:
  • Дотримання прав людини.
Організації дотримується права людини і визнає їх важливість і загальність.
  • Підзвітність.
Організація стає підзвітною за її вплив на суспільство і навколишнє середовище.
  • Прозорість.
Організація стає прозорою в її рішеннях і діяльності, які впливають на суспільство і навколишнє середовище.
  • Етична поведінка.
Організація у своїй діяльності слід етичним нормам і правилам.
  • Повага до інтересів зацікавлених сторін.
Організація поважає, враховує і реагує на інтереси її зацікавлених сторін.
  • Дотримання верховенства закону.
Організація приймає те, що дотримання верховенства закону обов'язково.
  • Дотримання міжнародних норм поведінки.
Організація дотримується міжнародних норм поведінки, при цьому дотримуючись принципу дотримання верховенства закону.
 
Виконання вимог соціальної відповідальності стає все більш розповсюдженний нормою ведення цивілізованого бізнесу.