Системи менеджменту навколишнім середовищем

Системи менеджменту навколишнім середовищем

відповідають вимогам міжнародного стандарту ISO14001 діє до:2015

 

 ISO 14001:2015 - це інструмент для створення системи екологічного менеджменту, яка дозволяє виділити екологічні аспекти, пов'язані з діяльністю організації, і регулювати ступінь їх   впливу на навколишнє середовище. Стандарт передбачає   реалізацію процесного підходу до   рішенням підприємством екологічних проблем.

Система менеджменту навколишнім середовищем може бути застосована до будь-якої за характером та масштабами діяльності   організації, незалежно від галузі економіки.

Переваги системи менеджменту навколишнім середовищем:

  • Підвищення інвестиційної привабливості, шляхом зниження екологічних ризиків і врахування всіх законодавчих природоохоронних вимог.
  • Підвищення рентабельності організації, шляхом управління простоями і втратами, пов'язаними з невиконанням вимог охорони навколишнього середовища.
  • Виконання обов'язкових вимог законодавчих та регулюючих органів в сфері охорони навколишнього середовища.
  • Попередження можливих проблем, пов'язаних з факторами екологічного впливу на навколишнє середовище.
  • Підвищення іміджу організації, поліпшення відносин з регулюючими органами і громадськими організаціями.

 

Результатом функціонування системи менеджменту навколишнім середовищем є економія енергоресурсів, сировини і матеріалів, зниження негативного впливу на навколишнє середовище.