Cистеми енергоменеджменту

Cистеми енергоменеджменту

відповідають вимогам міжнародного стандарту ISO 50001: 2011
  
ISO 50001: 2011 - міжнародний стандарт, що дозволяє організації реалізувати системний підхід до безперервного зниження витрат на енергоспоживання і загальному поліпшенню енерго-ефективності своєї діяльності.
 
Сучасне і ефективне управління підприємствами в наш час неможливо без одного важливого компонента - енергоменеджменту, актуальність якого обумовлена ​​постійним зростанням тарифів на енергоносії та загрозою виникнення енергетичної кризи.
 
Кращим шляхом забезпечення високих показників енергоефективності є виконання вимог міжнародного стандарту ISO 50001, який передбачає методику забезпечення енергоефективності та енергозбереження.
Розробка і впровадження системи енергоменеджменту на основі вимог даного стандарту забезпечить Вашої організації:
 
 
  • Послідовне і постійне зменшення витрат на енергоносії та підвищення енергонадійності;
  • Скорочення викидів парникових газів і пов'язаних з ними екологічних наслідків;
  • Удосконалення процесу управління виробничими процесами, їх моніторингу за індикаторами (показниками) енергетичної ефективності;
  • Відповідність нормативно-правовим вимогам, усунення штрафних санкцій;
  • Значне підвищення ефективності використання енергії.
  • Загальне збільшення капіталізації та підвищення інвестиційної привабливості.

 

 
Стандарт ISO 50001 поширюється на організації всіх типів і розмірів, незалежно від їх розташування, початкового рівня енергоефективності та видів спожитої енергії, включаючи великі і невеликі промислові підприємства, комерційні організації, інститути і державні установи, які прагнуть до підвищення ефективності використання енергії та протидії зміні клімату .
 
Стандарт ISO 50001 може застосовуватися як самостійно, так і досить успішно інтегрується з іншими міжнародними стандартами, такими як ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 та OHSAS 18001 / ISO 45001.