Системи менеджменту інформаційної безпеки

Системи менеджменту інформаційної безпеки

відповідають вимогам міжнародного стандарту ISO 27001:2011

ISO 27001:2011 - стандарт визначає вимоги до створення, впровадження, експлуатації, контролю, обслуговування і постійного поліпшення системи менеджменту інформаційної безпеки. В основу стандарту покладено концепцію менеджменту інформаційних ризиків.

Інформація є цінним активом організації і тому її захист виступає в якості однієї з пріоритетних завдань. Система менеджменту інформаційної безпеки дозволяє зберегти і захистити інформаційні ресурси і активи.

Переваги системи менеджменту інформаційної безпеки:
 
- Інформаційне середовище організації стає доступною і прозорою для менеджменту.
 
- Визначення основних загроз для бізнес - процесів
 
- Відповідність законодавчим нормам.
 
- Забезпечення конкурентних переваг завдяки чіткому виконанню умов договорів, а також демонстрація клієнтам захищеності їх інформації.
 
- Виявлення, оцінка і контроль інформаційних ризиків організації.
 
- Формалізація процесів і наявність документації, які стосуються забезпечення інформаційної безпеки.