Заявка на надання консультаційних послуг


з розробки та впровадження системи менеджменту
Відомості про Підприємство
Повне найменування
Фактична адреса
Телефон (код)
Факс (код)
ПІБ, посада керівника
ПІБ, посада контактної особи
Телефон (код)
Факс
E-mail
Skype
Стандарти на розробку СМ
Найменування, контактні особи, чисельність персоналу та адреси філій, діяльність яких буде включена в область розробки СМ
Відомості про Систему менеджменту
СМ впроваджена в Організації (яка?)
<Основні споживачі продукції (послуг)
Винятки з області сертифікації
Основні процеси
Терміни
Пропоновані терміни проведення діагностичного аудиту
Бажані терміни роботи над створенням і впровадженням СМ