Енергозбереження та екологія

Енергозбереження та екологія

Напрямок енергозбереження та охорони навколишнього середовища набуває все більшої актуальності у зв'язку з неухильним зростанням вартості енергоресурсів, вичерпанням їх органічних видів, антропогенним впливом на навколишнє середовище і пов'язаними з цим негативними наслідками впливу на клімат, посиленням законодавчих вимог до споживання енергоресурсів і природоохоронної діяльності.
 
До основних видів виконуваних в даному напрямку Групою «ВЕРІТЕКС» робіт відносяться:
 
 • Енергоаудит підприємств і окремих об'єктів;
 • Розробка паливно-енергетичного балансу підприємств і енергетичних паспортів окремих об'єктів промислового і комунального призначення;
 • Оцінка рівня ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та розробка програми заходів щодо його підвищення;
 • Розробка, впровадження та вдосконалення системи енергетичного менеджменту у відповідності до вимог міжнародного стандарту ІСО 50001;
 • Оцінка впливу промислових об'єктів на навколишнє середовище відповідно до міжнародних і національних вимог;
 • Розробка плану управління екологічними та соціальними аспектами діяльності;
 • Проведення екологічного аудиту підприємства, інвестиційного проекту, системи екологічного менеджменту;
 • Розробка, впровадження та вдосконалення системи екологічного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001 та європейської моделі екологічного менеджменту EMAS;
 • Супровід проектів створення поновлюваних джерел енергії стосовно вітрової, сонячної, гідро- і біоенергетики;
 • Проведення інвентаризації джерел викидів парникових газів і визначення обсягів цих викидів;
 • Консультаційні послуги та навчання з підготовки проектів скорочення викидів парникових газів в рамках міжнародних добровільних систем "Gold Standard", "VCS" та інших;
 • Моніторинг викидів парникових газів організації, підготовка та супровід річних звітів;
 • Розробка оцінки впливу на довкілля (ОВНС/ОВД) господарської діяльності організації;
 • Розробка планів моніторингу викидів парникових газів організації.

 

Широкий спектр робіт даного напрямку реалізує команда висококваліфікованих фахівців Групи «ВЕРІТЕКС», які пройшли необхідне навчання та атестацію в таких провідних міжнародних технічних організаціях як "Bureau VERITAS", "TUV Rheinland", "TUV SUD". Основний обсяг цих робіт охоплюється Угодою про Партнерство між Групою компаній «VERITEX» і міжнародним концерном «TUV Nord Cert", підписаним у 2015 році.
 
У портфелі виконаних нашими фахівцями проектів даного напрямку відносяться:
 
 • понад 100 детермінацій, валідацій і верифікації реалізованих в Україні, Молдові, Казахстані та Росії проектів спільного впровадження (JI) та проектів чистого розвитку (CDM) в рамках Кіотського Протоколу;
 • технічний аудит понад 200 проектів зі скорочення викидів парникових газів, реалізованих в рамках українсько-японського міжурядової угоди;
 • енергетичні аудити і розробка програми енергозберігаючих заходів на таких великих підприємствах як Група АТОН, АвтоКраз, Малинська паперова фабрика, Астарта Холдинг і ряд інших;
 • Розробка і впровадження систем енергеменеджмента і екологічного менеджменту більш ніж на 50 підприємствах країн чорноморського і каспійського регіонів.

 

Кількість проектів даного напрямку і їх різноманітність постійно розширюється, що є ще одним підтвердженням затребуваності даних видів послуг.