Про нас

Про нас

Консалтинго-інжинірингова Група компаній «ВЕРІТЕКС®»  заснована в 2000 році вітчизняними і зарубіжними фахівцями, що поставили своєю метою сприяння підприємствам і організаціям у вдосконаленні їх діяльності і підвищенні бізнес-ефективності на основі залучення передового зарубіжного і кращого вітчизняного досвіду в області управлінського консалтингу, систем менеджменту, екології, енергоефективності, вартісної оцінки, технічної експертизи, в ІТ сфері і суміжних напрямках.

Ці роботи виконуються в повній відповідності з вимогами міжнародних і національних стандартів ISO, EN, DIN, ASME, API, IFRS, IVS, EVS, ДСТУ, ГОСТ Р та ін., а також спираються на найкращі відомі практики і технології, рекомендовані, у тому числі, такими відомимі міжнародними організаціями, як IFC, EBRD, ECB, EIB та ін.

При розробці стратегії і проведенні практичних робіт Групи широко використаний досвід багаторічної співпраці і партнерських стосунків з найбільшими міжнародними технічними товариствами, включаючи американське ABS, британські LR і BSI, французьке BUREAU VERITAS, швейцарське SGS, німецькі TUV's і ряд інших.

У загальну структуру Групи, що діє під єдиним корпоративним керівництвом, входять наступні спеціалізовані консалтингові і інжинірингові  компанії:

підприємство з іноземними інвестиціями «ВЕРІТЕКС» - консалтинг, тренінг, інспекція, нагляд, експертиза і споріднені напрями;

компанія «ВЕРІТЕКС ЕПРАЙЗЕР» - вартісна оцінка і моніторинг матеріальних і нематеріальних активів;

 компанія «ВЕРІТАС ЕПРАЙЗЕР» - сертифікація продукції, виробництв, систем менеджменту та персоналу;

інноваційний центр "Екосистема" - енергозберігаючі  і екологічні проекти;

компанія "ІНІСІТ" - інформаційні системи і технології.

Компетенція, професіоналізм і висока репутація фахівців Групи ВЕРІТЕКС, підготовлених і сертифікованих відповідно до національних і міжнародних вимог разом з діючою внутрішньою системою менеджменту якості, сертифікованою за стандартом ISO 9001 з акредитацією в системі DaakkS, виступають гарантією незмінно високої якості наших послуг.

 

 Bona consulta homini optima est ! – Добра порада - найкраще !